Novela zákoníku práce čeká už pouze na podpis prezidenta

Dlouho očekávaná novela zákoníku práce, která přinese řadu důležitých změn právní úpravy, byla tuto středu 10.06.2020 schválena Senátem. K úspěšnému završení legislativního procesu tak chybí už jen podpis prezidenta republiky, který lze očekávat v nejbližší době.

Některá ustanovení novely by měla nabýt účinnosti již k 30.07.2020. Mezi nejdůležitější z nich patří:

  • Doručování písemností – novela by měla zjednodušit zejména doručování písemností určených zaměstnanci, které je v současné praxi pro zaměstnavatele často problematické;
  • Vysílání zahraničních pracovníků do ČR v rámci poskytování služeb – novela rozšiřuje okruh českých pracovněprávních předpisů, jež se aplikují i na zahraniční pracovníky vyslané do ČR, a to zejména při vyslání delším než 12 měsíců;
  • Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů – novela upřesňuje vymezení případů, kdy ze zákona dochází k přechodu práv a povinností na přejímajícího zaměstnavatele.

Druhá část změn by pak měla být účinná od 01.01.2021. Řadí se mezi ně zejména:

  • Délka dovolené – nově se bude přímo odvíjet od týdenní pracovní doby a bude počítána v hodinách, nikoliv ve dnech;
  • Sdílené pracovní místo – zcela nový institut umožní sdílení jedné pracovní pozice několika zaměstnanci s kratší pracovní dobou, kteří si budou svou pracovní dobu rozvrhovat sami po vzájemné dohodě;
  • Náhrada újmy na zdraví zaměstnance – novela upravuje výši náhrad i podmínky nároku na ně, a to zejména v případech zvlášť závažného ublížení na zdraví zaměstnance nebo jeho úmrtí.

Souhrn podrobných informací k jednotlivým změnám, které budou aktuální novelou zákoníku práce zavedeny, pro Vás připravujeme a v nejbližší době Vám jej zašleme v podobě nového pracovněprávního newsletteru.