Právní aspekty opatření přijatých v souvislosti s koronavirem