Valná hromada může rozhodnou o výplatě zisku i ve 2. pololetí

Nejvyšší soud v  rozhodnutí sp. zn. 27 Cdo 3885/2017 z 29.03.2019 uvedl, že řádná účetní závěrka zpracovaná za předchozí účetní období může sloužit jako podklad pro rozhodnutí valné hromady o rozdělení zisku společnosti až do konce následujícího účetního období. Valná hromada tedy může rozhodnout o rozdělení zisku i později než 6 měsíců od skončení předchozího účetního období. Toto rozhodnutí potvrzuje odborné názory, které byly v poslední době publikovány a mění dosavadní judikaturu Nejvyššího soudu.