Informace pro OSVČ o zaplacených zálohách na důchodové pojištění

Vážení klienti, vážení obchodní přátelé,

rádi bychom Vás informovali, že Česká správa sociálního zabezpečení v rámci rozvoje digitalizace agendy a snížení administrativní zátěže spustila novou službu pro osoby samostatně výdělečně činné s názvem Informace o zaplacených zálohách na důchodové pojištění OSVČ. Pro její využití je třeba se přihlásit do ePortálu ČSSZ (na adrese: eportal.cssz.cz) buď pomocí datové schránky nebo prostřednictvím Identity občana (za využití bankovní identity, občanského průkazu s aktivovaným elektronickým čipem nebo některého z dalších elektronických identifikačních prostředků), příp. zplnomocnit k přístupu do ePortálu ČSSZ svého daňového poradce nebo účetní.

Po přihlášení do ePortálu získá OSVČ přístup k řadě údajů, které ČSSZ eviduje, např.

  • informace o předpisech záloh a zaplacených zálohách na pojistné za jednotlivé kalendářní měsíce v aktuálním a předchozím kalendářním roce;
  • přehled všech plateb uhrazených v aktuálním a předchozím kalendářním roce;
  • informace o druhu a výši vyplácených dávek nemocenského pojištění;
  • informace o druhu a výši pobíraných důchodů;
  • přehled dob důchodového pojištění;
  • informativní výpočet starobního důchodu.

Prostřednictvím ePortálu ČSSZ je rovněž možné vyplnit a podat Přehled o příjmech a výdajích OSVČ. Všechny údaje, které již ČSSZ eviduje (jako např. identifikační údaje OSVČ, výše uhrazených záloh nebo informace o počtu měsíců výkonu činnosti a pobírání dávek z nemocenského pojištění), se do formuláře automaticky vyplní z databází ČSSZ.

V důsledku zpřístupnění údajů o uhrazených zálohách na pojistné prostřednictvím ePortálu ČSSZ již nebude ČSSZ hromadně rozesílat tzv. inventury pohledávek jako v předchozích letech. Pokud OSVČ nebude mít možnost se do ePortálu ČSSZ přihlásit nebo k tomu zplnomocnit svého zástupce, může požádat svou místně příslušnou správu sociálního zabezpečení o sdělení údajů potřebných pro vyplnění přehledu.

Vás tým LTA