(Čeština) Aktualizace zprávy – Odstupné a odvody od roku 2015