(Čeština) Změna barvy firemní identity z modré na zelenobílou