(Čeština) Změna právní formy společnosti Hansesolar CZ, klienta LTA