REFERENCE

audit, akvizice, fúze, účetnictví

Advokáti týmu LTA poskytovali právní poradenství v následujících významných transakcích a projektech:

OBLAST AKVIZICÍ

 • komplexní právní poradenství přednímu výrobci van a sprchových boxů se sídlem ve Spolkové republice Německo při koupi podílů na společnostech se sídlem v České republice a Slovenské republice včetně provedení právní a daňové prověrky (Due Diligence)
 • komplexní právní poradenství přednímu výrobci sklářských výrobků ze Spolkové republiky Německo při koupi akcií společnosti vyrábějící konické obrazovky
 • zastupování významné reklamní agentury z Rakouské republiky při koupi obchodních podílů na společnosti v České republice poskytující pronájem reklamních ploch
 • zastupování společnosti se sídlem ve Spolkové republice Německo podnikající v oblasti recyklace odpadů při koupi podílů ve společnostech obchodujících s kovovým šrotem včetně provedení právní a daňové prověrky (Due Diligence)
 • příprava transakční dokumentace a související komplexní právní podpora celosvětovému výrobci stavebních materiálů při koupi producenta maltových a omítkových směsí v České republice, včetně zastupování při získání souhlasu antimonopolního úřadu
 • zastupování celosvětového výrobce stavebních materiálů při koupi podniku výrobce obkladových materiálů v České republice

OBLAST FÚZÍ A RESTRUKTURALIZACE

 • právní poradenství společnosti se sídlem ve Spolkové republice Německo podnikající v oblasti recyklace odpadů při fúzi jejích provozních společností v České republice
 • komplexní právní poradenství výrobci průmyslových hadic při vyčlenění distribuční činnosti do nově vzniklé společnosti formou odštěpení
 • komplexní právní poradenství mezinárodnímu koncernu při vnitrokoncernové fúzi nemovitostní společnosti a provozní společnosti v České republice
 • komplexní právní poradenství významnému mezinárodnímu koncernu při fúzi provozních společností v České republice

OBLAST NEMOVITOSTÍ

 • poskytování právního poradenství významné developerské společnosti se sídlem ve Spolkové republice Německo při výstavbě a provozu nákupních center v Praze a Brně
 • zastupování významného obchodního řetězce se sídlem ve Spolkové republice Německo při výstavbě a rekonstrukci filiálek v České republice a ve Slovenské republice
 • komplexní právní poradenství obchodnímu řetězci ze Spolkové republiky Německo při zajištění budoucí koupě pozemků v cca 35 městech České republiky

OBLAST GREENFIELD INVESTMENT

 • komplexní právní poradenství přednímu výrobci sklářských výrobků ze Spolkové republiky Německo při výstavbě nového výrobního závodu v České republice
 • zastupování automobilového koncernu se sídlem ve Spolkové republice Německo při zkoumání možnosti umístění výrobního závodu v České republice

OBLAST INSOLVENCE

 • poskytování právního poradenství insolvenčním správcům ze Spolkové republiky Německo při prodeji aktiv z majetkové podstaty nacházející se v České republice, zpravidla při prodeji obchodních podílů na společnostech se sídlem v České republice nacházející se v majetkové podstatě německého úpadce
 • zastupování společností při obraně před insolvenčními návrhy věřitelů
 • zastupování významné banky se sídlem ve Spolkové republice Německo při uplatnění jejich práv vyplývajících ze zajištěného úvěru
 • zastupování klientů při uplatňování jejich práv jako věřitelů v insolvenčních řízeních včetně zastupování ve věřitelských orgánech a při jednáních s insolvenčními správci
 • komplexní právní poradenství podnikům v krizi při podávání dlužnických insolvenčních návrhů a sanačních opatřeních

UPOZORNĚNÍ:

Představenstvo České advokátní komory přijalo dne 31.10.1996 usnesení č. 1/1997 Sb. (AD), kterým byla stanovena pravidla profesionální etiky a pravidla soutěže advokátů České republiky (Etický kodex). Etický kodex nedovoluje advokátům zveřejňovat údaje o svých klientech. Z tohoto důvodu advokátní kancelář LTA Legal s.r.o i přes udělený souhlas svých klientů neuvádí ve výše uvedených referencích konkrétní jména a obchodní firmy svých klientů.

Údaje o našich klientech, kteří vyslovili souhlas s jejich zveřejněním pro účely prokázání referencí naší advokátní kanceláří, budou na vyžádání poskytnuty zájemcům v případě vážného zájmu o spolupráci s naší advokátní kanceláří.