MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

akvizice, fúze, účetnictví, daňové poradenství

Prostřednictvím mezinárodních sítí disponujeme profesními vazbami na experty po celém světě. Díky těmto vazbám mají naši klienti přístup k prvotřídnímu poradenství v zahraničí, a to v rozsahu od základní telefonické informace ke svému záměru až po komplexní nabídku služeb v oblasti práva, daní, auditu a účetnictví.

LTA je členem níže uvedených mezinárodních sítí:

akvizice, fúze, účetnictví, daňové poradenství

MGI Worldwide patří mezi předních 20. celosvětových sítí sdružující nezávislé daňové, auditorské a účetní poradenské firmy. MGI Worldwide představuje přes 6000 expertů ve více než 300 zemích po celém světě. Naše členství nám dává příležitost poskytovat komplexní služby klientům, kteří potřebují poradenskou podporu v zahraničí, a umožňuje nám udržovat krok s globálním vývojem v oblasti našich služeb. MGI Worldwide je sítí, která dbá na kontrolu kvality poskytovaných služeb, a stejně jako ostatní členové i LTA prochází pravidelnou prověrkou kvality služeb podle mezinárodních standardů.

MGI Worldwide je síť nezávislých auditorských, daňových, účetních a poradenských firem. MGI Worldwide sama neposkytuje žádné služby a její členské firmy nejsou v mezinárodním sdružení. Každá členská firma je samostatná právní entita a MGI Worldwide, ani jakákoliv členská firma nepřebírá odpovědnost za činnosti, práci, stanoviska nebo služby jiné členské firmy. Více informací se dozvíte na www.mgiworld.com/legal

akvizice, fúze, účetnictví, daňové poradenství

The Law Firm Network byla založena v roce 1989 a za dobu své existence si vybudovala silné postavení mezi sítěmi nezávislých advokátních kanceláří. Síť pracuje na základě pevných osobních a profesních vazeb. The Law Firm Network má stálé členy ve více než 50 zemích a rozsáhlou síť přidružených firem, která pokrývá i další jurisdikce. Práce v The Law Firm Network nám umožňuje udržovat vysokou flexibilitu a kvalitu práce při mezinárodních transakcích a rozvíjet specializace našich advokátů v mezinárodních profesních skupinách. The Law Firm Network má v řadě jurisdikcí členy specializující se na oblast pracovního práva, na kterou se specializuje i LTA.

akvizice, fúze, účetnictví, daňové poradenství

Lexwork International je globální síť etablovaných středně velkých advokátních kanceláří. Kanceláře Lexwork International jsou zastoupeny ve všech významných městech napříč Evropou, Severní a Jižní Amerikou a Asií. Jako člen Lexwork International má LTA příležitost poskytovat klientům právní služby na vysoké úrovni v zahraničních jurisdikcích. Prostřednictvím Lexwork International máme přístup k více než 2600 advokátům celosvětově, a to časově efektivním i ekonomickým způsobem tak, aby našim klientům nevznikaly zbytečné nebo nepřiměřené náklady. Klienti uznávají Lexwork International jako síť vysoce kvalitních středně velkých advokátních kanceláří, které na celosvětové úrovni poskytují prvotřídní poradenství a jsou cenově atraktivní alternativou k velkým mezinárodním právním firmám, zejména pak pro klienty, kteří preferují individuální přístup zkušeného poradce.

NĚMECKY HOVOŘÍCÍ ZEMĚ

LTA má advokáty a daňové poradce s pracovními zkušenostmi v německy hovořících zemích a dlouhodobé profesní vazby k Německu, Rakousku, Švýcarsku a Lichtenštejnsku. Našim klientům zajišťujeme právní a daňové poradenství v těchto zemích, a to jak v českém, německém i anglickém jazyce. Současně poskytujeme podporu klientům z těchto zemí při jejich podnikání v České republice.

SLOVENSKO

Slovensko je silně propojeno s českým trhem. Je to dáno příbuzným jazykem a společnou historií obou zemí. Obchodní strategie klienti často řeší pro obě země zároveň. Na Slovensku úzce spolupracujeme s kanceláří, se kterou máme dlouhodobý profesní vztah. Pro klienty LTA jsme na Slovensku realizovali řadu úspěšných obchodních případů.