Category Archives: NOVINKY

Přehled podmínek povinného testování zaměstnanců od 17.01.2022

Vážení klienti, vážení obchodní přátelé, v návaznosti na naše předchozí aktuality jsme pro Vás připravili tabulku obsahující praktický přehled všech základních podmínek povinného testování zaměstnanců na onemocnění covid-19, které jsou účinné od dnešního dne, tedy 17.01.2022: Okruh dotčených zaměstnavatelů Všichni. Okruh dotčených zaměstnanců Všichni (nezávisle na tom, zda a popř. kolika dávkami vakcíny jsou očkováni,

Read More

Oznámení o příjmech plynoucích do zahraničí

Plátce daně, který v průběhu roku 2021 vyplatil daňovému nerezidentovi příjem plynoucí ze zdrojů v České republice, pokud tento příjem nebyl při výplatě zdaněn srážkovou daní, je povinen do 31.1.2022 podat správci daně oznámení podle § 38da zákona o daních z příjmů. Oznámení se týká příjmů, které v ČR nebyly zdaněny z důvodu osvobození anebo proto, že na základě mezinárodní smlouvy

Read More

Změny ve vládních opatřeních k 11.01.2022

Vážení klienti, vážení obchodní přátelé, rádi bychom vás prostřednictvím tohoto newsletteru informovali o aktuálním vývoji protiepidemiologických opatření. Níže uvedená opatření jsou platná od úterý 11. ledna. ZKRÁCENÍ DOBY KARANTÉNY A IZOLACE – V současnosti je Karanténa a izolace související s podezřením či nákazou virem COVID-19 stanovena v délce 14 dní. Zásluhou metodického pokynu k nařízení

Read More

Dílčí změny v povinném testování zaměstnanců

Vážení klienti, vážení obchodní přátelé, rádi bychom Vás informovali o dílčích změnách, k nimž aktuálně došlo v souvislosti s povinným testováním zaměstnanců na onemocnění covid-19. S účinností od 23.11.2021 je zaměstnavatel předně povinen zajišťovat zaměstnancům dostupnost rychlých antigenních testů určených pro samotestování. Zaměstnavatel sice i nadále může povinné testování provádět primárně prostřednictvím poskytovatele zdravotních služeb, avšak pokud některý ze

Read More

Daňový newsletter

Vážení klienti a obchodní přátelé, v tomto vydání našeho newsletteru Vám přinášíme informace o změnách v oblasti daní a souvisejících předpisech. OBSAH • Intrastat: Změny od 1.1.2022 • DPH: Prominutí daně u plynu a elektřiny • DPH: E-Commerce • Daň z příjmů fyzických osob: Změny ve 2021 • Daň z příjmů fyzických osob: Změny od

Read More

Global Employment Law Fact Sheets

LTA Legal ve spolupráci s dalšími členy mezinárodní sítě The Law Firm Network (LFN) připravila třetí aktualizované vydání sbírky mezinárodních přehledů právní úpravy v oblasti pracovního práva, sociálního zabezpečení a zaměstnanosti. Tato ojedinělá publikace poskytuje detailní údaje týkající se pracovněprávní regulace a nákladů na zaměstnance, jakož i národních specifik v 23 zemích z celého světa.

Read More

Newsletter – Programy na podporu podnikatelů III

Vážení klienti, vážení obchodní přátelé, v minulosti jsme vám představili a mnohé z vás úspěšně provedli vládními programy na podporu podnikatelů. Rádi bychom vás informovali, že Program COVID 2021 a program COVID – Nepokryté náklady budou znovu spuštěny. Tentokrát dojde ke kompenzaci ztrát za rozhodné období od 01. 11. 2021 do 31. 12. 2021. Podnikatelé

Read More

Povinnost zaměstnavatele ověřit pravost dokladů nastupujících cizinců

Vážení klienti, vážení obchodní přátelé, rádi bychom Vás touto cestou informovali o zajímavém rozhodnutí Městského soudu v Praze (konkrétně se jedná o rozsudek č.j. 15 A 152/2019-55 ze dne 29. 07. 2020), které se dotýká oblasti pracovněprávních předpisů a z něhož plyne řada užitečných informací zejména pro zaměstnavatele zaměstnávající cizince. Městský soud v předmětném rozhodnutí upozorňuje na

Read More

Newsletter – Použití elektronických podpisů v praxi

Vážení klienti, vážení obchodní přátelé, rádi bychom vám tímto newsletterem představili právní aspekty elektronického podpisu, jehož používání je nejen v obchodním styku stále častější a množní se nám dotazy týkající se této problematiky. Cílem tohoto newsletteru je odpovědět na nejčastější otázky týkající se elektronických podpisů a pomoci v orientaci mezi jednotlivými typy elektronických podpisů. Právní

Read More

Daňové a účetní novinky 2022

Vážení klienti, vážení obchodní přátelé, zveme Vás na cyklus webinářů Daňové a účetní novinky 2022. DPH – Intrastat – Převodní ceny čtvrtek 09.12.2021 od 9.00 do 10.30 hod přihlášení nejpozději do 7.12.2021 přednáší Milena Drábová, Lenka Pazderová, Lenka Pól Brožková Daň z příjmů – Účetnictví čtvrtek 16.12.2021 od 9.00 do 10.30 hod přihlášení nejpozději do 14.12.2021

Read More