Category Archives: NOVINKY

Nová výzva Ministerstva průmyslu a obchodu: „Úspora vody v průmyslu“

Ministerstvo průmyslu a obchodu v rámci Národního plánu obnovy vyhlásilo dne 5.5.2022 I. výzvu „Úspory vody v průmyslu“. Cílem výzvy je podpořit opatření pro úsporu vody a optimalizaci jejího využívání v podnikatelské sféře. Výzva podporuje aktivity vedoucí k úspoře spotřeby vody: v rámci hospodaření podniku zvýšením účinností rozvodů; v rámci hospodaření podniku snížením spotřeby vody technologií při

Read More

Webinář: Převodní (transferové) ceny: jak minimalizovat rizika v době (snad již) post-pandemické?

Ve čtvrtek 26.5.2022 Vás zveme na online webinář Převodní (transferové) ceny: jak minimalizovat rizika v době (snad již) post-pandemické? Přednášet bude soudní znalkyně v oboru převodních cen Ing. Lenka Pól Brožková. Pro klienty naší kanceláře je účast zdarma, pro ostatní činí poplatek za webinář 500 Kč. Přihlásit se můžete zde. Těšíme se na Vás!

Central Circle Meeting v Mnichově

Po dlouhé řadě online setkání vítáme každou příležitost potkat se i osobně. Letošní konference mezinárodní sítě MGI Worldwide pro střední Evropu ve dnech 5.-6. května v Mnichově se zúčastnili za LTA daňoví poradci Hana Daenhardtová, Lenka Pól Brožková a Alexander Novák. Vedle celé řady odborných diskusí ohledně společných přeshraničních projektů bylo z pohledu LTA zásadní prohloubení

Read More

LTA newsletter – květen 2022

Dohadné položky a rezervy pohledem auditora Michal Gabriel V následujícím textu přinášíme shrnutí základních pravidel pro tvorbu a zúčtování dohadných položek a rezerv v účetnictví a upozornění na nešvary v praxi s dopady do daňového řízení. Jedním ze základních principů českého účetnictví je akruální princip: účtování o nákladech a výnosech v období, se kterým věcně a časově souvisí. Existující závazek (nebo

Read More

Pozvánka na webinář: Zaměstnanecké benefity od A do Z

Ve čtvrtek 28.4.2022 Vás zveme na online webinář Zaměstnanecké benefity od A do Z. Přednášet bude daňový poradce Ing. Jaroslav Veselka a obsahem webináře budou daňové aspekty u zaměstnanců (daň z příjmů, sociální a zdravotní pojištění) a daňová uznatelnost nákladů u zaměstnavatelů. Pro klienty naší kanceláře je účast zdarma, pro ostatní činí poplatek za webinář 500

Read More

MGI TALENT MEETING V AMSTERDAMU

Naše kolegyně Kateřina Poláková, Roberta Hulanská a Nina Kuznetsova se zúčastnily konference MGI European Talent Meeting, která se letos konala 1.4.2022 v Amsterdamu. MGI Worldwide je zařazena mezi 20 nejvýznamnějších mezinárodních sítí nezávislých auditorských, daňových, účetních a poradenských firem.

Daňový newsletter – březen 2022

Interpretace Národní účetní rady k zálohám v cizí měně Barbora Kratochvílová Národní účetní rada na svém zasedání dne 31. ledna 2022 schválila text nové interpretace s názvem I-47 Přijaté zálohy v cizí měně, která volně navazuje na interpretaci I-43 poskytnuté zálohy v cizí měně. Cílem obou interpretací je účetní řešení vykazování záloh v cizí měně v účetní závěrce, především pak, zda

Read More