Seminář „Daňový odpočet výdajů na výzkum a vývoj“

LTA pořádala dne 14.11.2019 specializovaný seminář na téma Daňový odpočet výdajů na výzkum a vývoj. Seminář byl pořádán ve spolupráci s Ayming Česká republika s.r.o. Na semináři byly na praktických příkladech demonstrovány různé formy výzkumu a vývoje v jednotlivých odvětvích, účastníci byli seznámeni s pravidly pro uplatňování odpočtu platnými od 1.4.2019, a dále byly rozebrány časté chyby v dokumentaci, oddělené evidenci nákladů a v systematickém přístupu.