PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ A INFORMACE PRO SPOTŘEBITELE

Vítáme vás na internetových stránkách www.ltapartners.com (dále jen „Stránky“), které provozuje společnost LTA Tax s.r.o. se sídlem Lazarská 13/8, 120 00 Praha 2, IČ: 24792730. Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 174679.

Na této stránce se můžete seznámit s podmínkami provozu těchto Stránek, jejich používáním, právy a povinnostmi Vlastníka a návštěvníkům.

Podmínky používání

a) Služby poskytované těmito Stránkami jsou veřejně přístupné. Používání Stránek je podmíněno souhlasem s těmito Podmínkami. Návštěvník Stránek vyjadřuje souhlas s těmito Podmínkami jejich používáním.

b) Bez souhlasu Vlastníka není dovoleno používat tyto Stránky jinak než pro vlastní potřebu. Jiné využití podléhá předchozímu schválení ze strany Vlastníka.

c) Návštěvník se zavazuje, že při používání těchto stránek se bude řídit platnými právními předpisy České republiky, bude vždy jednat v souladu s těmito předpisy, dobrými mravy a těmito Podmínkami.

d) Návštěvník bere na vědomí a souhlasí s tím, že může dojít k částečné či úplné nefunkčnosti Stránek. Dále může dojít také ke změně či zrušení poskytovaného obsahu nebo služeb. Uvedené skutečnosti nezakládají návštěvníkovi Stránek nárok na náhradu škody.

e) Tyto Stránky mohou obsahovat odkazy na internetové servery a stránky třetích stran. V těchto případech Vlastník neodpovídá za jejich obsah ani funkčnost.

 

Příslušné subjekty pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů ve smyslu § 14 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele

• V případě LTA Legal s.r.o. je pro oblast mimosoudního řešení sporů mezi klientem – spotřebitelem a advokátem ze smlouvy o poskytování právních služeb příslušná Česká advokátní komora, jejíž internetové stránky jsou www.cak.cz.

• V případě LTA Tax s.r.o. je pro oblast mimosoudního řešení sporů mezi klientem – spotřebitelem a daňovým poradcem nebo účetním ze smlouvy o poskytování daňových a/nebo účetních služeb příslušná Česká obchodní inspekce, jejíž internetové stránky jsou www.coi.cz.