AUDIT

Poskytujeme ověření řádných, mimořádných, konsolidovaných účetních závěrek a výročních zpráv, včetně zpracování, resp. ověření konsolidačních hlášení dle koncernových pravidel skupiny. Jsme připraveni se podílet na kompletním strukturování transakcí včetně due diligence. Nabízíme speciální zakázky dle konkrétních potřeb klienta, ať už při vyšetřování podvodů či při řešení různých sporů anebo v souvislosti se zefektivněním vnitřních procesů či informačních systémů společnosti.

  • ověření účetních závěrek
  • ověření výročních zpráv a zpráv o vztazích
  • ověření konsolidovaných ročních závěrek
  • ověření konsolidačních balíčků dle německého HGB (HB II) a IFRS
  • prověrka informačních systémů společností
  • poradenství v oblasti vnitřních kontrolních mechanismů
  • finanční due diligence
  • podpora při strukturování transakcí
  • forenzní audity