DAŇOVÉ PORADENSTVÍ

Poskytujeme komplexní daňové poradenství od daňového plánování a optimalizace daňového zatížení, přes zpracování daňových přiznání a hlášení, až po zastupování klientů v daňových řízeních.

V rámci daňového poradenství zohledňujeme připravované legislativní změny, výkladová stanoviska Ministerstva financí a vývoj judikatury.

Jsme si vědomi toho, že daňové zatížení představuje významný faktor podnikatelské činnosti našich klientů a že nedostatečné ošetření daňových rizik může vést k dodatečným nákladům ve formě doměrků daně, penále a úroků z prodlení. Naší snahou je nabízet klientům taková řešení, která vedou k daňovým úsporám a minimalizují rizika v oblasti zdaňování.

  • zpracování daňových přiznání a hlášení
  • daň z příjmů
  • DPH a cla
  • majetkové daně
  • sociální a zdravotní pojištění
  • daňová optimalizace a plánování
  • zastupování v daňových řízeních včetně kontrol
  • akvizice, fúze a přeměny společností, restrukturalizace
  • mezinárodní zdanění při aplikaci smluv o zamezení dvojímu zdanění
  • přeshraniční vyslání zaměstnanců
  • daňové due diligence
  • zdanění fyzických osob
  • převodní ceny
  • získávání závazných stanovisek finančních orgánů
  • vracení DPH
  • registrace k daním