DAŇOVÉ PORADENSTVÍ

Poskytujeme komplexní daňové poradenství od daňového plánování a optimalizace daňového zatížení, přes zpracování daňových přiznání a hlášení, až po zastupování klientů v daňových řízeních.

V rámci daňového poradenství zohledňujeme připravované legislativní změny, výkladová stanoviska Ministerstva financí a vývoj judikatury.

Jsme si vědomi toho, že daňové zatížení představuje významný faktor podnikatelské činnosti našich klientů a že nedostatečné ošetření daňových rizik může vést k dodatečným nákladům ve formě doměrků daně, penále a úroků z prodlení. Naší snahou je nabízet klientům taková řešení, která vedou k daňovým úsporám a minimalizují rizika v oblasti zdaňování.

 • zpracování daňových přiznání a hlášení
 • daň z příjmů
 • DPH a cla
 • majetkové daně
 • sociální a zdravotní pojištění
 • daňová optimalizace a plánování
 • zastupování v daňových řízeních včetně kontrol
 • akvizice, fúze a přeměny společností, restrukturalizace
 • mezinárodní zdanění při aplikaci smluv o zamezení dvojímu zdanění
 • přeshraniční vyslání zaměstnanců
 • daňové due diligence
 • zdanění fyzických osob
 • převodní ceny
 • získávání závazných stanovisek finančních orgánů
 • vracení DPH
 • registrace k daním