PRÁVNÍ PORADENSTVÍ

Poskytujeme široké spektrum právních služeb zejména v oblasti obchodního práva a práva obchodních společností, restrukturalizací, fúzí, přeměn a akvizic, práva nemovitostí a stavebního práva, zastupování klientů při jednáních před soudy a státními orgány.

  • obchodní právo a právo obchodních společností
  • fúze a přeměny společností
  • akvizice podniků a restrukturalizace
  • právo nemovitostí a stavební právo
  • finanční a bankovní právo
  • pracovní právo a právo sociálního zabezpečení
  • právní due diligence
  • insolvenční právo
  • zastupování před soudy a státními orgány
  • právo hospodářské soutěže, veřejné zakázky a výběrová řízení

Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze smlouvy o poskytování právních služeb je Česká advokátní komora, jejíž internetové stránky jsou umístěny na adrese www.cak.cz.