Správce daně smí zadržovat jen spornou část nadměrného odpočtu na DPH, jinak se jedná o zásah do vlastnického práva

Ústavní soud ČR („ÚS“) vydal dne 28.2.2019 rozhodnutí – nález sp. zn. II. ÚS 819/18. Podle tohoto rozhodnutí je zadržování nesporné části nadměrného odpočtu (např. po celou dobu postupu k odstranění pochybností či daňové kontroly ) nezákonným zásahem do vlastnického práva daňového subjektu. Dle ÚS má správce daně přezkoumávaný nadměrný odpočet rozdělit na část nespornou a spornou, a nespornou část nadměrného odpočtu co nejdříve vrátit daňovému subjektu.

https://www.usoud.cz/aktualne/zadrzovani-nesporne-castky-nadmerneho-odpoctu-dph-je-porusenim-vlastnickeho-prava/

V případě jakýchkoliv dotazů se obraťte na daňový tým společnosti LTA.