Category Archives: NOVINKY

Omezení používání jednorázových plastů

Dne 16. srpna 2022 byl prezidentem podepsán vládní návrh zákona o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí. Přijetím tohoto zákona splnila Česká republika povinnost implementovat do svého právního řádu směrnici Evropské unie. Předmětný zákon přináší celou řadu nových povinností, a to zejména výrobcům vybraných plastových výrobků. Jedná se například o povinnost vést evidence

Read More

Novela zákona o evidenci skutečných majitelů

Od 1. 10. 2022 bude účinná novela zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů. Nejdůležitější změny spočívají v reformulaci vymezení skutečného majitele a omezení výjimek z evidenční povinnosti. Obchodní korporace a další subjekty budou muset zkoumat, zda zápis v evidenci skutečných majitelů odpovídá účinné právní úpravě. Subjekty, u kterých k průpisu nedojde, mají lhůtu 6 měsíců

Read More

Změny ve zdanění příjmu při používání nízkoemisních vozidel

Novelou zákona o daních z příjmů byla na polovinu snížena výše nepeněžního příjmu u zaměstnanců, kteří používají firemní vozidlo i pro soukromé účely, pokud jim je poskytnuto tzv. nízkoemisní vozidlo. Takovým vozidlem se rozumí silniční vozidlo kategorie M1, M2 nebo N1, které nepřesahuje emisní limit CO2 ve výši 50 g/km a 80 % emisních limitů pro

Read More

LTA newsletter – srpen 2022

1. Novela zákona o DPH 2023 Milena Drábová Dne 22. června 2022 byla poslancům doručena vládní novela zákona o DPH a zákona o daních z příjmů (sněmovní tisk č. 254), která by v oblasti DPH měla s účinností od 1. ledna 2023 mimo jiné zvýšit limit pro povinnou registraci k DPH na 2 000 000

Read More

Evropská konference 2022 MGI Worldwide

Hana Daenhardtová a další členové MGI Worldwide z evropského regionu se sešli od 30. června do 2. července 2022 na Evropské konferenci 2022 ve Vídni. Akce se konala v kultovním hotelu Steigenberger Hotel Herrenhof, který se nachází v srdci starého města, a přilákala 74 delegátů zastupujících 57 firem z 28 zemí. Jednalo se o první

Read More

Příspěvek v TRENDS Legal Magazine

Alice Mlýnková a Soňa Macurová přispěly spolu se zahraničními kolegy do nejnovějšího vydání časopisu TRENDS Legal Magazine: Ochrana dat a zaměstnanost sítě The Law Firm Network. Přečíst si jej můžete zde.  

Europe and Asia Spring Meeting 2022 v Miláně

Ondřej Kochman se ve dnech 16. – 18. června 2022 zúčastnil konference Europe and Asia Spring Meeting 2022 sítě Lexwork International v Miláně. Lexwork International je globální síť etablovaných středně velkých advokátních kanceláří. Kanceláře Lexwork International jsou zastoupeny ve všech významných městech napříč Evropou, Severní a Jižní Amerikou a Asií. Toto setkání bylo prvním osobním

Read More

Poskytování cestovních náhrad

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo dne 10.5.2022 vyhlášku č. 116/2022 o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad. S účinností od 14. 5. 2022 vyhláška mění výši průměrné ceny pohonné hmoty pro účely poskytování cestovních náhrad. Došlo ke

Read More

Povinnost pro zaměstnance v zahraničí – Potvrzení A1

Vzhledem ke stále častějším kontrolám některých evropských států připomínáme zaměstnavatelům povinnost zařídit zaměstnancům vykonávajícím práci v zahraničí (i částečně, popř. pro účely služebních cest do zahraničí) vystavení osvědčení potvrzující, jakým právním předpisům sociálního zabezpečení zaměstnanec podléhá – tzv. potvrzení A1. Potvrzení vystavují místně příslušné správy sociálního zabezpečení. Žádosti o potvrzení A1 jsou zpravidla vyřizovány ve lhůtě

Read More